Oferta

Swoim Klientom oferujemy pełen zakres czynności związanych z obsługą prawną. Przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie poparte skutecznością w podejmowanych działaniach gwarantuje najwyższe standardy świadczenia usług.

Kancelaria zapewnia:

 • porady i opinie prawne
 • analizę oraz sporządzanie projektów umów
 • sporządzanie pism /podań, wniosków, wezwań, zarzutów, sprzeciwów, odwołań, pozwów, skarg, zawiadomień itp./
 • prowadzenie negocjacji handlowych
 • reprezentacja przed wszelkimi organami państwowymi w postępowaniu administracyjnym
 • prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi i powszechnymi
 • pomoc w postępowaniach rejestrowych /Krajowy Rejestr Sądowy, Księgi Wieczyste/
 • windykacja należności

Zakres udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeby konkretnego przypadku i może obejmować następujące dziedziny prawa:

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe/gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne

W celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi Kancelaria współpracuje z wieloma specjalistami w tym z prawnikami, doradcami podatkowymi i rzeczoznawcami majątkowymi.