Warunki współpracy

Warunki współpracy ustalamy indywidualnie z każdym klientem mając na uwadze rodzaj sprawy oraz najkorzystniejszy sposób jej rozwiązania.

Możliwa jest zatem:

  • jednorazowa konsultacja prawna
  • prowadzenie konkretnej sprawy
  • stała obsługa prawna

Podejście indywidualne stosujemy również przy ustalaniu wynagrodzenia biorąc pod uwagę rodzaj podjętej współpracy, ilość spraw, poświęcony czas oraz zapotrzebowanie Klienta.

W naszej praktyce stosujemy m.in. wynagrodzenie:

  • jednorazowe
  • godzinowe
  • ryczałtowe
  • prowizyjne
  • jak również formy mieszane.